Видове откриване на течове

юли 8, 2021 |

В тази статия ще си поговорим за откриване на течове с тръбна камера, трасиращ газ и микровълнов метър за влага

При откриване на течове с тръбна камера, както се подразбира, насочваме уреда директно към тръбната система. С това осъществяваме визуална проверка на вътрешното състояние на дренажните и канализационните тръби. И това ни служи като отправна точка какво е положението там, докъдето човешкото око не може да достигне. Подобен подход е приложим обаче за по-широки тръби и не до малки течове. В практиката се е достигнало до извода, че тръбните камери имат широка приложимост за разрешаването на проблеми с тръби, чийто диаметър е между 16 и 20 мм Ø.

Откриване на течове с трасиращ газ също може да се прилага.

Ако се подходи към проблема, като се прибегне към трасиращ газ, системата трябва да е напълно изпразнена. Тоест не бива да има останала вода по тръбите и каналите. Газът, който се подава в системата, не е запалим, не е и токсичен. Това го уточняваме, тъй като във Вашите представи може да се възприема като заплаха за имуществото Ви. Но имайте предвид, че трасиращият газ е приложим на открити пространства и терени. В много редки случай се прибягва до него в закрити помещения – когато другите методи са доказано неефективни.  Подаваният газ се състои от 95% азот и 5% водород. Когато е подаден в тръбата и се установи изтичане, означава, че тръбата е спукана. Остава да разберем къде точно. Това се прави с газов детектор.

Що се отнася до откриване на течове с микровълнов метър за влага,

Този метод също причисляваме към безразрушителните подходи. Прилагаме измервателен уред за микровълни. За разлика от трасиращия газ, където има известна условност на приложимостта, тук тя липсва. Измерването чрез микровълнов метър е подходящо да се прилага и на открито, и на закрито. Особено подходящ е, когато е налице многообразие от строителни материали, в които трябва да се установи водното съдържание. Работата с микровълновия метър при откриване на течове е ефективен метод – по-ефективен дори от термокамерата и ултразвука. Последните се оказват невинаги и не навсякъде функционални и приложими – вероятно факт, който по-запознатите ще изненада.

Но нека само това е изненадата Ви по отношение към въпроса за ефективното откриване на течове. Нека изненадите са само приятни, а най-добре въобще да ги няма. За да не бъдете хванати неподготвени, обадете се или ни пишете. Разяснете ситуацията и ще дойдем на оглед. На място ще преценим какъв подход да приложим.

Posted in: Uncategorized

Comments are closed.